פרויקט יפת 41

יזמים: גופרי עמרי, גופרי גילי
תכנון: אדריכלית עדי גרוברמן
קונסטרוקטור: יוסי בלס
יפת 41