פרויקט שדרות תרס"ט 9 / חיסין 29

שימור בניין מגורים – תרס"ט 9 פינת חיסין 29
אדריכל מקורי: ג'ניה אוורבוך ושלמה גינזבורג 1933
אדריכל אחראי: עומר גוטהולץ
ניהול ופיקוח: פ.גורדי הנסה בע"מ
מהנדס: יובל אכברט
יועץ קרקע: דוד דוד
אפריל 2018
 
יוני 2017
 
אפריל 2017
 

שלט הפרויקט, דצמבר 2014
 

 
 
 


 

יוני 2017
 
אפריל 2018
 

 
מאי 2015
 

אפריל 2014
 
 

 
אפריל 2013