גן יעקב - תרס"ט 4

כתבות:

 

 
27/03/2019    כתבה

גן יעקב, מאי 2021

מבט מכיוון רחוב תרס"ט