פרויקט בית אהרון שלוש - שלוש 32

אדריכלות פנים: ניבה ארצי אדריכלים
קונסטרוקציה: אינג' יעקב ויובל אכברט
אפריל 2019
 
פרויקט בית אהרן שלוש
אפריל 2019
 

 
יוני 2017
 

ספטמבר 2014
 

נובמבר 2013

אהרון שלוש 32