פרויקט שלמה המלך 67 - בית ברש

מבנה לשימור | אדריכל מקורי: קרל רובין
אדריכלות: טל אייל אדריכלות
דצמבר 2018
 
 

יוני 2018
 

ינואר 2017

דצמבר 2018
 

יוני 2018
 

ינואר 2017
שלמה המלך 67