מרכז קהילתי בית תמי בשינקין

ע"ש תמי שטינמץ

מרץ 2021