פרויקט שלום עליכם 51

אפריל 2015

 

 

אפריל 2014

 

 

התקדמות העבודות, יולי 2012

 

שלום עליכם 51, הבניין הישן, פברואר 2012