פרויקט רבנו תם 9

תא/מק/4432

תכנון: יפתח ארד אדריכל
רבנו תם 9