פרויקט מבנה ציבור - אופנהיימר 17

מיקום הפרויקט והסביבה

מבט מכיוון רחוב קק"ל