פרויקט מתחם מכבי יפו

תכנון: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים
תב"ע: תא/2725
מיקום: נס לגויים 14-20, עזה 43-53, באר שבע 1-23, נחל עוז 18, נחל שורק 1-7, היינריך היינה 59-61א
קישורים רלוונטיםפרויקט שכונת פארק החורשות