פרויקט מקווה ישראל 23

אדריכל שימור ותוספת: יניב פרדו אדריכלים

אוקטובר 2017