פרויקט תוספת אגף בית הספר בלפור - מזא"ה 13

יזם: עיריית תל אביב – יפו בשיתוף משרד החינוך

רחוב מזא"ה, התחברות האגף החדש (מימין) לבית ספר בלפור, אוגוסט 2015
 
חזית דרומית לרחוב מזא"ה וחזית מזרחית
 
חזית מערבית (הכוללת תוספת ממ"דים) וחזית דרומית לכיוון מזא"ה

מאי 2015

 

 


פרטים נוספים מתוך אתר העירייה:
 
שיתוף הציבור שהתקיים, כלל מספר מפגשים עם תושבים וגורמים עירוניים. כהמשך ישיר לשיתוף הציבור, תוכננה תכנית להוספת 8 כתות לביה"ס, על ידי סיפוח מבנה מד"א הישן והנטוש העומד ברחוב מזא"ה 13.
 
גם גינת שטראוס, החוצצת בין מבנה ביה"ס כיום, לבין מבנה מד"א, תסופח למתחם הכולל, כתוספת לחצר ביה"ס המורחב, תוך שדרוגה והוספת מתקנים. הגינה תיפתח לקהילה בשעות אחה"צ. 
גם סוגייה זו הוצגה, נדונה והוסכמה במפגשי שיתוף הצבור לרבות יצירת פינה לפעוטות שתהייה נגישה בכל שעות היום.
 

קישור

 

 
כתבות:
 
 
 
 
 
אוגוסט 2015
 

מאי 2015
 

 

ספטמבר 2014