פרויקט מטמון הכהן 7

יזמים: קבוצת אלגר, בני דמתי ורונן מופרדי

תכנון: דאובר אדריכלים
יוני 2018
 

 

 

כתבות:
 

יולי 2015

 

מטמון הכהן 7