רחוב מאפו


הירקון


 
1
 
 

יהואש


 
7
 
9
 
11
 

13
 
13א
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
25
 
27
 

דב הוז


הירקון


 
2
 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
 
16
 
 
18א
 
20
 
22
 
24
 

סירקין


26
 
28
 

דב הוז