פרויקט לבונטין 14

בית סטרלינג, 1926 – בנין לשימור מחמיר
אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ
אדריכלית שימור: ניצה סמוק אדריכלים
פיקוח הנדסי: אייל שריג
ייזום, פיתוח וניהול: מתחמים בע"מ
קונסטרוקטור: יובל אכברט
יולי 2019
 
 
 

שלט הפרויקט, יולי 2019
 

 
 

 

 

הדמיות: NTRACE
יולי 2019
 

 
אוקטובר 2017
 
 

 
דצמבר 2015
 
אפריל 2015
 

 

המבנה לפני השימור, מאי 2012. הצילום באדיבות מתחמים בע"מ

לבונטין 14