פרויקט מגדלי דוד המלך

תכנון: ישר שרון אדריכלים


הפרויקט כולל 4 מגדלים:
לסר אורי 4,6 – בית אבנר
לסר אורי 8,10 – בית יואב
פישמן מיימון 1,3 / דוד המלך 47 – בית יהונתן
פישמן מיימון 5,7 – בית אבשלום

בית אבנר