פרויקט הרב קוק 27

תכנון: גל פלג אדריכלים
אדריכל מקורי: ויקטור ג'חון, 1922

נובמבר 2018

 

פברואר 2017

 

 
הדמיה: גל פלג אדריכלים
נובמבר 2018
 

פברואר 2017

הרב קוק 27