פרויקט כנרת 14 / החרמון 25

תכנון: פז גרש אדריכלים בע"מ

מרץ 2021

נובמבר 2018

רחוב כנרת 14/ החרמון 25א