רחוב קינג ג'ורג' / המלך ג'ורג'

 
6
 
8
 
10
 
12
 
14 פרויקט סמטה פלונית 2 / קינג ג'ורג' 14
 
16
 

18 פרויקט סמטה אלמונית 1 / קינג ג'ורג' 18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
 
30
 
32
 
34
 
36
 
רחוב קינג ג'ורג'