מרכז קהילתי - קלישר 5

פתיחה: מרץ 2020
לשעבר: סדנאות האמנים בתל אביב | סדנאות האמנים בתל אביב – הבלוג
הבניין הוקם במקור בשנות השלושים.
 
שיפוץ ושידרוג הבניין תוכנן ע"י קיסילוב-קיי אדריכלים. בנייתו הושלמה ב-1997.
על תכנון הבניין זכו האדריכלים בשנת 2000 בפרס רכטר לאדריכלות.
אדריכלות נוף: מוריה סקלי 
 
שימש עד 2012 את בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה של סמינר הקיבוצים
ב-2019 עברו סדנאות האמנים לבנין סמוך, ברחוב התבור 32
החל ממרץ 2020 נפתח במקום מרכז קהילתי

מבט מרחוב קלישר, מאי 2021

 
סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, 2010
 

 

הוספת מתקני ספורט בחצר הפנימית, יולי 2018

 

 
 

בקומה השניה קיים בית הכנסת "בית הראל תימנים", נוסד בשנת תשי"ג – 1953.

צילום (מראשית שנות התשעים): יעקב תלמי

אפריל 2021

בדיקות קורונה במרכז הקהילתי בקלישר, ינואר 2021

המרכז הקהילתי קלישר והמרכז לאמנות עכשווית CCA, רחוב צדוק הכהן, אפריל 2021