פרויקט חולדה 1

תכנון: אוסנגר אדריכלים

קונסטרוקציה: רפי ברז'ק
חולדה 1