פרויקט הרצל 18

תכנון: יניב פרדו אדריכלים

הרצל פינת יהודה הלוי