הירקון 68

פרויקט הירקון 68
 
אפריל 2015
 

אפריל 2014
 

ספטמבר 2012
 

יולי 2012
 

ספטמבר 2011
 

הירקון 68 – יולי 2011 , חזית מערבית ודרומית
 
הירקון 68 – יולי 2011 , חזית מערבית וצפונית