רחוב המרד

אוגוסט 2018
 
 

 
רחוב המרד, מול כיכר תומר, יולי 2018