פרויקט הכובשים 16

תכנון: אדריכל ניר ארנון
קונסטרוקטור: דורון טואג
הכובשים 16