פרויקט גרוזנברג 7

תכנון: אדריכל גלעד אולמן
מאי 2019
 

יוני 2017

אוגוסט 2018
 

נובמבר 2017
 

 
המבנה הישן המיועד להריסה:
 
גרוזנברג 7, חזית מזרחית לרחוב
 
גרוזנברג 7, החזית הדרומית שנחשפה לאחר הריסת המבנה ברגוזנברג 5
גרוזנברג 7