רחוב אסתר המלכה


דיזנגוף


1
 
3
 
5
 
7
 

9
 
 
 
15
 
17
 

רות


דיזנגוף


2
 
4
 
6
 

8
 
10
 

שלומית

12
 
12א
 

רות