פרויקט דגניה 37

תכנון: אדריכל צבי הראל, אדריכל אורי מיליק

מרץ 2021

דגניה 37