בזל 35 / השל"ה 2 - מגדל בזל

פרויקט הוספת מרפסות שמש למגדל בזל , 2016

תכנון: דרור אדריכלים

שלט פרויקט בניית מרפסות, נובמבר 2016

 

 
כתבות:
 

אוקטובר 2010

מגדל בזל