פרויקט בראלי 14

אדריכל הפרויקט: עמירם כ"ץ

שלט הפרויקט, מרץ 2015

מרץ 2015

רחוב בראלי 14