רחוב החרמון

1
 
 
5
 
7
 
9
 
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 

25    פרויקט כנרת 14 / החרמון 25

 
27
 
29
 
31
 
33
 
35
 
37
 
39
 
41
 
43
 
45
 
47
 
49
 

51

 
53
 
 
4
 

פרויקט החרמון 6

 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 
36
 
38
 
40
 
42
 
 
46
רחוב החרמון 6