מיחזור בתל אביב

פינת מיחזור ברחוב הכובשים, אפריל 2021