חניון הכרמלית, מכיוון רח' הכובשים פינת רח' הכרמלית
כתבות:
 
05/08/2016    כתבה
 
 
 

מקלט ציבורי במסוף הכרמלית, מאי 2021

שילוט חדש בסביבת הכרמלית, אוקטובר 2021

יולי 2018

 

 
 
שירותים ציבוריים של אחוזת החוף, בחניון הצמוד למסוף הכרמלית ושוק הכרמל

מיקום מסוף הכרמלית והסביבה

מסוף הכרמלית, מבט מכיוון רחוב הכובשים פינת רחוב כרמלית