פרויקט שבילי אופניים בתל אביב

שביל האופניים ברחוב נמל יפו, יולי 2021

הקמת שביל אופניים בנמל יפו, פברואר 2021

הקמת שביל אופניים ברחוב דיזנגוף, פברואר 2021

שביל אופניים רחוב דניאל, יוני 2020
 
שביל אופניים בנחלת בנימין, יוני 2020