מקלטים ומרחבים מוגנים בתל אביב

מקלטים ציבוריים בתל אביב

בעריכה..

 

מקלט הבימה – מקלט אטומי

התחנה המרכזית החדשה

דיזינגוף סנטר

מקלט ציבורי קלישר 7, מאי 2021

מקלט ציבורי במסוף הכרמלית, מאי 2021