פרויקטים חדשים בשכונת כוכב הצפון

פרויקטים חדשים בשכונת כוכב הצפון:
 
 
 
 
 
 
 

 
פרויקט הרחבת רח' לוי אשכול
מרח' ש"י עגנון עד רח' רוקח
אדריכלות: גילר לדרמן אדריכלים בע"מ
קבלן מבצע: מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ
 

 
פרויקטים שהושלמו:
 
רחוב אבא קובנר