כיכר השעות היפות - מתחם עסקים ומלונאות מנשיה

תכנון: א.ניב – א.שוורץ אדריכלים
חזית מזרחית – מבט מרחוב המרד
 

עלייה לכיכר מכיוון רחוב המרד

 

 

כתבות:

 
 
06/09/2010    הכיכר

 

מבט מהכיכר לכיוון דרום מזרח