פרויקט מגדל מגורי צוות רפואי - איכילוב

תכנון:  מנספלד קהת אדריכלים

שם הפרויקט: I-LIVE
אתר הפרויקט