פרויקט TOU TOWERS / תאומי רובינשטיין

כתובת: יצחק שדה 6א, 6, 4

תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים

בגין פינת יצחק שדה

מיקום המגדלים והסביבה