פארק תוואי המסילה / ציר המסילה / טיילת המסילה

ראו גם – מתחם המסילה
 
אוגוסט 2020
 
 

 
אוגוסט 2020
 

 
יולי 2020
 

אפריל 2019
 

מבט לכיוון דרום-מערב | אוגוסט 2018
 
מבט לכיוון צפון מזרח | יולי 2018
 

נובמבר 2017

 

אוקטובר 2017
 

אוגוסט 2017, מבט לכיוון צפון מזרח
 
מבט לכיוון דרום מערב
ציר המסילה , מבט מגשר שלוש