בית ספר - מתחם השוק הסיטונאי

תכנון: אליקים אדריכלים

 
בית הספר (מימין) ומבני המגורים, אוקטובר 2017

הכניסה לבית הספר מרחוב החשמונאים