גשרים בתל אביב

 
 

גשר הבעל שם טוב | תכנון: אדריכל צבי הראל

 

 
גשרים נוספים:
 
גשר בן אליעזר
גשר בר יהודה
גשר יהודה הימית
גשר הירקון
גשר מודעי
גשר מעריב
גשר עזריאלי
גשר שלוש

גשר התערוכה | תכנון: בר אוריין אדריכלים | אורך: 55 מטר

גשר ווקוף | שימור: בר אוריין אדריכלים (2001) | אורך: 120 מטר

גשר שלוש | אפריל 2019