שדרות ההשכלה

מיקום: שכונת ביצרון
אדריכלות נוף: רם איזנברג אדריכלי נוף
 

1
 
3
 
5
 
7
 
פרויקט שדרות ההשכלה 9
 
11
 
 
15
 
17
 
17א
 
17ב

2

 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 
36
 
38
 
40
 
42
 
44
 
46
שדרות ההשכלה