פרויקט תיאטרון בית ליסין

אדריכלים מקוריים: דב כרמי, צבי מלצר ורם כרמי
אדריכלי השיפוץ:  רובי שבת וטלי טרון אדריכלים – פרטים אדריכלים
מאי 2019
מאי 2019
 
שלט הפרויקט, אוגוסט 2016
 

 
כתבות:
 
 
 

מאי 2019

 

 
ינואר 2017
 

אפריל 2016, מבט מרחוב פרוג
 
דיזנגוף פינת פרישמן