פרויקט מתחם השוק היווני

תכנון: אילן פיבקו אדריכלים

שטח המתחם: כ-6 דונם
גבולות המתחם: ממערב – כיכר השעון, מצפון: מרזוק ועזר, ממזרח: שמעון הצדק, מדרום: בית אשל

רחוב הגמנסיה העברית, השוק היווני, פברואר 2021 | אמנית: ATHALIA LEWARTOWSKI

יפת פינת בית האשל