פרויקטים חדשים בשכונת כרם ישראל / מתחם קלישר

שכונת כרם ישראל, אוגוסט 2018
 

פרויקטים חדשים – מבנים לשימור / תוספת למבנה קיים
 
 
פרויקט מוהליבר 36 פינת שפ"ר וגרוזנברג 
 
פרויקט נחלת בנימין 25 פינת גרוזנברג, בית צרנוב  
  
פרויקט שפ"ר 8
(ע"פ הודעה שפורסמה בעניין תכנון ובניה)
בניית דירת גג בשני מפלסים, הוספת מרפסות קידמיות ואחוריות
והסבת קומות א' ו-ב' למגורים
    
פרויקטים חדשים – מבנים חדשים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרויקט שפ"ר 15
אוניל בניה בע"מ מקבוצת פישמן  03-6295055
 
    
 
קלישר 10 – תוספת פניה, שינויים פנימיים ושיפוצים
(ע"פ הודעה שפורסמה בעניין תכנון ובניה)
    
 

 
פרויקטים שהושלמו:
      


 
 
 
 
פרויקט White City Residence
 
 
פרויקט מוהליבר 32 – בית גיברץ
 
 
 
 

יעב"ץ 32 / גרוזנברג 9

 

קלישר 4 – בניין חדש למגורים

 
 
 
 
 

פרויקט סמטת התבור 7

מאי 2019
 

הכניסה למדרחוב נחלת בנימין, אפריל 2018
 
 
מבט מרחוב גרוזנברג לכיוון הים, אפריל 2018
 
אפריל 2018