אדריכל שלמה גפשטיין

1882-1961 

פרויקטים של אדריכל שלמה גפשטיין בתל אביב

 
פינסקר 10
 
רוטשילד 56
 
ביאליק 21
 
אלנבי 58
פרויקטי שימור מבנים של האדריכל שלמה גפשטיין
 
פרויקט אלנבי 58 | שימור: אליקים אדריכלים
 
פינסקר 10 – האגף המודרניסטי | הדמיה: www.itstudio.tv
ביאליק 21