אדריכל אלכסנדר לוי

רשימת מבנים שתכנן אדריכל אלכסנדר לוי בתל אביב
 

בית אלכסנדר לוי  – רחוב יהודה הלוי 7, בית המגורים והמשרד 1924.

התחנה החקלאית הניסיונית של יצחק וולקני (וילקנסקי) – רחוב אחד העם, 1921

בית משה אהברמסון – נחלת בנימין  6


בית הד"ר אלפס – רחוב בלפור 8, 1922

בית לאה בולדה – רחוב ביאליק 3, 1922

בית אוסישקין- רחוב הירקון, 1922
 
 "בית הפגודה" – כיכר המלך אלברט, 1924

בית ליפשיץ – אלנבי פינת גאולה 44, 1924

בית כהן – רחוב ברנר 17, 1924

בית האדמירליות – רחוב אלנבי 11, 1924

בית מנגל – כיכר מגן דוד

סניף בנק אמריקה-פלשתינה –  רחוב הרצל

בית חיים גליברמן-ישראל אפשטיין – רחוב גרוזנברג 3, 1921
פרויקטי שימור מבנים של האדריכל אלכסנדר לוי
 
פרויקט אלנבי 52-54 | אדריכלי שימור ותוספת: קימל אשכולות אדריכלים
 
 
בית הפגודה