רחוב יהודה המכבי

מיקום: הצפון החדש, החלק הצפוני

1
 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
25
 
27
 
29
 
 
33
 
35
 
37
 
39
 
41
 
43
 
 
 
49    פרויקט יהודה המכבי 49
 
 
53
 
55
 
57
 

59    יהודה המכבי 59

רחוב יהודה המכבי