פרויקט יהודה הלוי 16

אדריכל שימור ותוספת: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקציה: יעקב ויובל אכברט
יולי 2018
 
כתבות:
 
אוגוסט 2015
 
 

יוני 2018

 

 

מאי 2017

 
 

 

אפריל 2016

 

אוגוסט 2015

 
 

 
יוני 2012